Home
Videos uploaded by user “Statens vegvesen”
Statens vegvesen - Brøyting av Trollstigen 25. april 2016
 
01:48
Fv. 63 Trollstigen er en del av Nasjonal turistveg Geiranger/Trollstigen. Vegen er vær- og skredutsatt og stengt om vinteren. Arbeidet med å åpne vegen starter i april og turistvegen åpner i andre halvdel av mai etter en normal vinter. I 2016 er det Mesta som er entreprenør.
Views: 517249 Statens vegvesen
MC-oppgaver Statens vegvesen
 
04:26
Filmen viser de forskjellige oppgavene som skal gjennomføres ved praktisk prøve klasse A1.
Views: 66285 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Del veien-kampanjen - Ni liv
 
01:01
Del veien er Statens vegvesens kampanje for å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken. Musikk av: www.indianarane.no
Views: 587962 Statens vegvesen
Bilbelter på kino!
 
01:50
Se hva som skjedde når vi monterte bilbelter og skjult kamera i sal 5 på Lillestrøm kino. 40 % av de som blir drept i bilulykker har ikke brukt bilbelte, og vi ønsket å skape oppmerksomhet om dette på en litt annerledes måte..
Views: 114483 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Blindsone (80 sek)
 
01:21
Del veien er Statens vegvesens kampanje for å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken.
Views: 231902 Statens vegvesen
Slik skal du kjøre i rundkjøring
 
03:40
Etter noen debatter i media omkring hvordan man skal kjøre i rundkjøring, har vi laget denne videoen for å forklare dette. Vi kan ikke ta alle mulige valg man kan gjøre, men håper eksemplene kan gjøre det enklere for deg å vite hva du skal kjøre. Denne videoen er filmet rundt Stjørdal.
Views: 117883 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Rogfast, English version
 
04:42
This is how Rogfast will be when we are finished in 2026.
Views: 13109 Statens vegvesen
Blir russebussen godkjent?
 
06:47
Russebussen The Last Piece skal inn til kontroll hos Vegvesenet. Hva har jentene gjort riktig - og hva blir eventuelt ikke godkjent? Se filmen og få viktig informasjon om hvordan du lager russebussen din så trafikksikker som mulig og samtidig oppfyller kravene til godkjenning. Sjekk også ut nettsiden www.vegvesen.no/russ og facebooksiden "Russ på hjul".
Views: 322536 Statens vegvesen
Slik lukeparkerer du - Car Park Challenge 2016
 
01:45
Førerprøvesensor Linda Botten i Statens vegvesen demonstrerer lukeparkering, i forbindelse med arrangementet Car Park Challenge som går av stabelen i Sarpsborg og Fredrikstad. Linda jobber ved Hafslund trafikkstasjon, og er tidligere norgesmester i lukeparkering.
Views: 18770 Statens vegvesen
The E39 Coastal Highway Route - Statens vegvesen
 
04:24
The E39 Coastal Highway Route – a continuous route without ferries – is the largest transport project in Norwegian history. (Film: NPRA/Vianova/Baezeni)
Views: 95112 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Coastal Highway Route E39 crossing the Sognefjord (Animation)
 
08:36
Norwegian Public Roads Administration - Coastal Highway Route E39 How can we cross the Sognefjord? Today: Coastal Highway Route E39 from Kristiansand in the south to Trondheim in central Norway is a distance of almost 1100 km. There are eight ferry connections along the route. In the future: A more efficient corridor with no ferry connection along the coast from Kristiansand to Trondheim.
Views: 182896 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Tunneldrift
 
04:07
En film om bygging av fjelltunnel.
Views: 25462 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Ferjefri E39 (Animasjon)
 
04:24
Animasjon som viser forslag til løsninger av fjordkrysninger og beskriver prosjektet som sådan. Versjon ferdig mai 2017. (Film: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni)
Views: 43428 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E134 Damåsen-Saggrenda, tunneldriving i Kongsbergtunnelen
 
03:06
Filmen gir et innblikk i rystelser og støy som kan oppleves fra sprengning og arbeider i Kongsbergtunnelen. Tunnelen er en del av ny E134 Damåsen–Saggrenda.
Views: 8170 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Ryfast Information Video
 
08:15
The world's longest sub-sea road-tunnel, a city tunnel, and a sub-sea city-tunnel
Views: 28327 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Ryfast. Sprenging fra A til Å
 
03:26
Vi har laget en film om hva som skjer før og etter en sprengning. Den er tatt opp i alle tre tunnelene; Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen
Views: 11480 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Fest noen du er glad i (langversjon)
 
01:18
En film fra Statens vegvesen for å få flere til å feste beltet - også i bussen. Regi: Alexander Halvorsen
Views: 333217 Statens vegvesen
Statens vegvesen: Gir blaffen i asfaltarbeiderne
 
02:15
Asfaltarbeidere opplever stadig flere ulykker og nestenulykker forårsaket av bilister.
Views: 18059 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Hålogalandsbrua (animasjon)
 
07:08
Med et spenn på 1145 meter blir Hålogalandsbrua Norges nest lengste hengebru. Vegstrekningen Narvik - Bjerkvik blir 18 km kortere, og dermed blir det kortere reise-/kjøretid til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø. Det er viktig å knytte spesielt Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn nærmere Narvik by.
Views: 57018 Statens vegvesen
Slik kjører du i kolonne - Statens vegvesen
 
03:06
Kolonnekjøring over fjellet
Views: 19784 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Bypakke Bodø
 
06:56
Bypakke Bodø er en felles, samordnet innsats for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø.
Views: 61959 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Rogfast - Nå starter vi!
 
04:43
Animasjon som viser hvordan kjøreturen gjennom Rogfast blir. Stortinget vedtok prosjektet 23. mai 2017. (Film: Statens vegvesen/Headspin communication)
Views: 30589 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Sulafjorden K2
 
03:24
Kryssing av Sulafjorden, konsept 2. Videoen er laget av Rambøll og Sweco for Statens vegvesen.
Views: 4713 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Tips ved kjøp av russebil (langversjon)
 
04:21
Nå er det høst og mange er på jakt etter russebil. Skal dere kjøpe dere russebil til russefeiringen til våren, så anbefaler vi at dere ser denne videoen først. Her er noen tips til hva dere skal se etter på bilen.
Views: 2023 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Universell utforming og Folkehelse
 
02:04
Universell utforming er en generell kvalitetsheving av transportsystemet som gjør at flere mennesker vil og kan velge å gå, sykle og velge å ta kollektivtransport, altså miljøvennlig transport. Animasjon: Aktuba Ink ved Mats Jørgen Sivertsen
Views: 3652 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Ferjefri Sognefjord (Animasjon)
 
08:31
Ferjefri E39 Korleis kan vi krysse Sognefjorden? I dag: E39 er i da om lag 1100 km lang og har 8 ferjeavhengige fjordkryssingar. I framtida: Ein ferjefri og oppdatert transportkorridor frå Kristiansand til Trondheim
Views: 77853 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E134 Damåsen-Saggrenda, delstrekning Damåsen-Tislegård
 
06:37
3D-animasjonen gir et innblikk i vegprosjektet Damåsen–Saggrenda med særlig fokus på delstrekningen Damåsen–Tislegård
Views: 12565 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E134 Vågsli-Seljestad
 
09:56
E134 Vågsli–Seljestad - Visualiseringsvideo 2017. Video laget av Multiconsult
Views: 9940 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Mold mot snø (åpning av vinterstengte fjelloverganger)
 
21:51
I gamle dager ble jord og mold bruk som redskap for å få åpne vinterstengte fjelloverganger. Denne filmen forteller om metoden og folkene bak åpninga av vinterstengte fjellveger.
Views: 26568 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E136 Tresfjordbrua
 
07:49
Byggingen av E136 Tresfjordbrua
Views: 3308 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Fjellreinsk med trykkluftpute
 
01:30
Etter eit stort steinras januar 2018, har fjellsikrarane hatt ein stor jobb med å reinske berget over Finnsåstunnelen på fv. 53 til Årdal i Sogn. Mesta Fjellsikring har mellom anna brukt trykkluftpute til å presse laus store steinblokkar med. Største blokken var på rundt 40 kubikkmeter stein.
Views: 3278 Statens vegvesen
Bruk bilbelte alltid - kampanjefilm Statens vegvesen
 
01:55
Kampanjefilm våren 2011
Views: 28866 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Coastal Highway Route E39 animation (English voice)
 
06:20
Coastal Highway Route E39 animation English voice UPDATED April 2013
Views: 58950 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Svegatjørn–Rådal - Slik blir nyevegen
 
07:56
Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn–Rådal. (august 2015)
Views: 69158 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Fellesprosjekt med Jernbaneverket E6 Dovrebanen 3D Animasjon Minnesund-Espa
 
02:46
Bygging av 4-felts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Klevrud langs Mjøsa
Views: 12255 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E39 Romsdalsfjorden - Vik-Julbøen
 
03:12
E39 Romsdalsfjorden er en del av Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. (Film: Rambøll)
Views: 2877 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Med vegen i tunnel
 
02:22
Historien om tunnelbygging i Oslo: I stedet for de ruvende motorveiene som preget Oslos bybilde, begynte man å lede trafikken i ringveier rundt byene og i tunneler under bakken. (Film: Norfilm)
Views: 1508 Statens vegvesen
Barn i bil - kampanjefilm Statens vegvesen
 
03:33
Kampanjefilm våren 2011
Views: 59877 Statens vegvesen
Statens vegvesen: Tunneldriving på nye rv. 7 Sokna-Ørgenvika
 
01:27
Arbeidet med de to tunnelene på nye rv. 7 Sokna-Ørgenvika i Buskerud er i gang. Her viser vi deg hvordan vi sprenger ut tunnelene.
Views: 13386 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E18 Rugtvedt - Dørdal
 
03:02
E18 Langangen-Dørdal
Views: 10683 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Veg over fjellet -- planlegging og bygging av høyfjellsveg
 
14:15
Da høyfjellsvegen ble planlagt, prosjektert og bygget, var det andre metoder som ble bruk.
Views: 56571 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Nye E16 over Filefjell
 
02:54
Statens vegvesen byggjer ny E16 over Filefjell. Filmen gir eit godt overblikk over heile vegprosjektet, mellom anna med opptak frå drone. Siste opptak gjort hausten 2017.
Views: 1671 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E16 Bagn-Bjørgo
 
04:50
3D animasjon gir et inntrykk av hvordan nyvegen blir. Produsert av Reinertsen
Views: 25489 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Vegtrafikksentralenes trafikkstyring i praksis
 
03:57
Se hvordan Statens vegvesens vegtrafikksentraler regulerer og overvåker trafikken vha avanserte systemer
Views: 4246 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Sprenging og arbeid på fv. 723 i Åfjord
 
01:39
Fv. 723 ved Gartnesodden i Åfjord var helgestengt 1.-3.2.19 for å utføre utbedring av skarpe svinger. Videoen viser hva som ble gjort av arbeid gjennom helga.
Views: 3341 Statens vegvesen
Hvordan kjøre mest mulig miljøvennlig?
 
02:56
Sensor Linda Botten i Statens vegvesen gir tips til hvordan du bruker bilen din mest mulig miljøvennlig. Ved å følge tipsene kan du spare opp mot 20% drivstoff i året.
Views: 41279 Statens vegvesen
Statens vegvesen - Bruelementene på Åstfjordbrua løftes på plass
 
01:11
Åstfjordbrua er en del av den 5,6 km lange Åstfjordkryssinga på fv. 714.
Views: 1619 Statens vegvesen
Statens vegvesen - E6 Frya-Sjoa: Ny veg i gamle spor
 
10:35
I 2011 og 2012 har arkeologer saumfart den nye E6-traseen i Gudbrandsdalen på jakt etter gamle spor. De mest omfattende arkeologiske undersøkelsene i Gudbrandsdalen noen sinne har gitt oppsiktsvekkende funn.
Views: 6070 Statens vegvesen