HomeФильмы и анимацияRelated VideosMore From: Statens vegvesen

Statens vegvesen - Barnekontrolløren

144 ratings | 23948 views
En film fra Statens vegvesen for å få enda flere til å feste beltet i bussen. Regissør: Jens Lien
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (10)
F . I . F . A (27 days ago)
Har lyst til og poke ut øyne på de jævela barna
Elias Olsen gaming (1 month ago)
hvorfor må man ha på bilbelte
wadomannen (1 month ago)
Fantastisk
Henrik Holstad (4 months ago)
Tarje?
Brede Mathisen (7 months ago)
Det hadde vert lettere vis alle busser i Norge hadde belte
Henrik Holstad (4 months ago)
ENOI
VaffelPlays (5 months ago)
Brede Mathisen fuck deg selv
rasmus raspeballe (8 months ago)
jeg hadde kæsa drn hota azz
Henrik Holstad (4 months ago)
fyfaen
Runu Rahaman (10 months ago)
Jeg søkte pappa i dameklær og Dette her sjede dette her kåm

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.