HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: LOS Den Helder

Santa Run Den Helder 2018

0 ratings | 417 views
In kerstmannenpak de binnenstad door, dat was zondag weer de bedoeling tijdens de Helderse Santa Run. Het was alweer de zesde editie en het was een zeer gezellig en geslaagd evenement. In de nacht was de sneeuw gevallen en daar was nog wat van over. Ook de temperatuur was echt winters en dus was het al met al een prima dag voor de Santa Run. Met een warming-up door Rik Niks en gezellige muziek van de Knorhanen kwamen zo'n 200 jonge en wat oudere kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen naar het Julianaplein. Er ging dit jaar zelfs een kersthond van start! Onder de deelnemers werden 55 vrijkaarten voor de ijsbaan verloot en de opbrengst gaat naar drie goede doelen. LOS TV nam ook een kijkje, met dank aan Inter Visual Studio | Marcel Barriel.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.